Czy wyższe zarobki wpływają na większą pewność siebie? Psychologia odpowiada twierdząco

Według badań opublikowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne osoby o wyższych dochodach są bardziej dumne, bardziej pewne siebie i odczuwają mniejszy lęk niż osoby o niższych dochodach. Natomiast wyższe zarobki nie mają wpływu na inne emocje, na przykład miłość czy współczucie.

Badanie zostało wykonane przez amerykańskich psychologów w ramach stowarzyszenia APA, ale ma charakter międzykulturowy – polega na metaanalizie, czyli statystycznym podsumowaniu wyników pięciu innych badań, które objęły w sumie 162 kraje. Naukowcy znaleźli spójne dowody na związek pomiędzy wyższym dochodem i bardziej pozytywnymi „emocjami związanymi z samooceną”, w tym z pewnością siebie, dumą i determinacją. Niższe dochody miały odwrotny skutek i pozwalały trafnie przewidywać negatywne emocje związane z samooceną, takie jak smutek, strach i wstyd.

I najważniejszy bodaj wniosek z badania, wskazujący, że jego wyników nie należy wiązać z pewnym popularnym światopoglądem materialistycznym, właściwym dla krajów wysoko rozwiniętych (np. USA). Wyniki badania są powtarzalne zarówno w krajach o wysokim dochodzie, jak i krajach rozwijających się.

A teraz druga strona medalu. W badaniu posłużono się także innymi kategoriami emocjonalnymi. Sprawdzono, w jaki sposób osiągany przychód wiąże się z miłością, złością, współczuciem. Są to jak widać emocje niezwiązane z samooceną, ale nie sposób nie doceniać ich wagi w codziennym życiu. I co ciekawe, badania nie wykazały spójnego związku między osiąganymi przychodami a tym, jak ludzie myślą o innych.

Posiadanie większej ilości pieniędzy nie sprawia, że ​​osoba jest bardziej czy mnie współczująca, nie ma też wpływu na jej poczucie wdzięczności, czy zobowiązania do czegokolwiek wobec innych, ani też na poczucie empatii.

Z powyższych badań można wyciągnąć ciekawy wniosek polityczno-ideologiczny. Polityka ukierunkowana na zwiększenie dochodów jednostek i wzrost gospodarczy może przyczynić się do dobrego samopoczucia jednostki, w szczególności do wysokiej oceny jej własnych parametrów i satysfakcji ze sposobu postrzegania samego siebie. Jednak nie ma to wpływu na emocje i w związku z tym dążenia, które przekładają się na dobro wspólne, świadomość wagi zbiorowości, poczucie wspólnoty itp. Ważne zastrzeżenie metodologiczne: badanie opiera się na korelacji, a to oznacza, że nie dowodzi związku przyczynowo skutkowego między wyższymi dochodami i emocjami, które one powodują. Korelacja wskazuje natomiast na istnienie związku między oboma czynnikami.

#archetyp #buddyzm #cień #COVID-19 #depresja #dusza #dyskryminacja #dzieci #emocje #featured #feminizm #implicite #intelekt #introspekcja #intuicja #jung #kobiety #lęk #metafora #metafory #miłość #myślenie #mężczyźni #nieświadomość #pandemia #poradnik #porady #poznanie #praca #psyche #psychoanaliza #psychologia #relacje #rozwój #stres #szczęście #szkoła #uchodźcy #uczeniesie #ukraina #umysł #wojna #zaburzenia #świadomość kobiecość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *