Pandemia i psychologia. Trudny powrót do normalności i jak sobie poradzić z lękiem

Według różnych badań nawet 50% ludzi obawia się powrotu do tzw. normalnego życia, który nastąpi po opanowaniu pandemii. Teraz, gdy dzięki szczepieniom, pracom nad lekiem i odporności zbiorowiskowej rzeczywistość owa jest w zasięgu wzroku, wiele osób, przez długi czas zamknięta w domach i ograniczająca kontakty społeczne, odczuwa niepokój przed powrotem do dawnego życia.

Niedawne badanie przeprowadzone przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wykazało, że 49% dorosłych odczuwa dyskomfort związany z powrotem do kontaktów osobistych po zakończeniu pandemii. Nawet 48% osób, które otrzymały szczepionkę Covid, twierdzi, że czuje to samo.

Według National Institute of Mental Health, lęk społeczny to stan zdrowia psychicznego, który charakteryzuje się intensywnym, uporczywym lękiem przed byciem obserwowanym i ocenianym przez innych. Podczas pandemii COVID-19 fobia społeczna jest bardziej dotkliwa, bardziej powszechna i rozprzestrzenia się.

Osoby z lękiem społecznym zwykle doświadczają objawów w sytuacjach takich jak spotkania z nowymi ludźmi, obecność na oficjalnym spotkaniu, rozmowa kwalifikacyjna lub nawet rozmowa z kasjerem w sklepie. Wynika to z obawy przed krytyką lub odrzuceniem przez innych i może prowadzić do unikania miejsc, w których jesteśmy zmuszeni spotykać innych ludzi.

Będąc nieobecnym w domu podczas pandemii, zachowywaliśmy się, jakbyśmy odczuwali silny lęk społeczny. Pomimo faktu, że wiemy więcej o COVID-19 i istnieją trzy skuteczne szczepionki w użyciu, wciąż jest wiele niepewności co do tego, co się stanie z tymi nowymi wariantami i jak długo utrzyma się odporność po szczepieniu.

Ludzie nie lubią niepewności. Niezwykle wysoki poziom niepewności ujemnie koreluje z rozwojem. Im większa niepewność, tym większy lęk. Nie od dziś wiadomo, że wypacza on nasze postrzeganie świata. Stajemy się nieskuteczni w ocenianiu go i w wyciąganiu wniosków. Przeszacowujemy bądź nie doceniamy ryzyka. To przekłada się na nasze zachowanie. Ciągłe kwestionowanie samego siebie i ciągłe podejmowanie tych decyzji dotyczących ryzyka i zagrożenia zdrowia i życia jest niezmiernie wyczerpujące.

Badanie przeprowadzone w Chinach wykazało, że 10,8% osób po powrocie do pracy spełniało kryteria diagnostyczne zespołu stresu pourazowego (PTSD). Stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak noszenie masek na twarz, zmniejszyło objawy psychiatryczne i sprawiło, że ludzie poczuli się pewniej. Pomagała również postawa pracodawców, polegająca na zrozumieniu obaw pracowników i pomaganiu im

Jak sobie poradzić z lękiem – zdalna i darmowa pomoc psychologiczna w dobie pandemii

Jeżeli czujesz dyskomfort psychiczny, niepewność, lęk czy inne objawy psychologiczne związane z pandemią COVID-19, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej, również świadczonej zdalnie.

Dziś taką pomoc świadczy wiele instytucji, zarówno państwowych jak i prywatnych, mogących udzielić telefonicznych porad w sprawach związanych z epidemią oraz pomocy psychologicznej.

Poniższa lista zawiera wybrane numery telefonów, pod które można dzwonić chcąc otrzymać pomoc:

  • 800 70 2222 linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowa, bezpłatna) – dyżury pełnią psycholodzy fundacji ITAKA udzielający porad i ewentualnie kierujący osoby dzwoniące do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie;
  • 800 100 102 infolinia wsparcia psychologicznego uruchomiona przez Wojska Obrony Terytorialnej (całodobowa, bezpłatna);
  • 800 190 590 infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia (całodobowa, bezpłatna) udzielająca m.in. informacji dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem oraz dla przebywających na kwarantannie;
  • (+48) 22 125 66 00 numer Telefonicznej Informacji Pacjenta dla osób dzwoniących z zagranicy w sprawie koronawirusa (całodobowy);
  • 22 230 22 07 linia wsparcia psychologicznego prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż (codziennie w godzinach 10.00 – 22.00) – pracownicy świadczą pierwszą pomoc psychologiczną poprzez rozmowę i działania psychoedukacyjne;
  • 800 220 280 telefon zaufania Fundacji Znajdź Pomoc (od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 20.00) dla osób w kryzysie psychicznym związanym z pandemią koronawirusa;
  • 222 99 04 31 linia Wsparcia Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzona przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00) – linia dedykowana jest osobom zmagającym się z problemami natury psychicznej i trudnościami psychologicznymi związanymi z aktualną sytuacją epidemiologiczną i jej następstwami. Dodatkowo wydelegowany do tego pracownik infolinii jest w stanie udzielić informacji odnośnie różnych aspektów formalnych związanych ze stanem epidemii w zakresie wsparcia socjalnego, zmieniających się przepisów prawa. Może pokierować też do odpowiednich instytucji, wskazać przydatne adresy i telefony.

W przypadku potrzeby pomocy wykraczającej poza wsparcie psychologiczne warto wiedzieć o działalności Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W jego ramach uruchomiona została dedykowana infolinia dla seniorów pod numerem 22 505 11 11, pod którą można prosić o pomoc w czynnościach które wymagają wyjścia z domu oraz które są utrudnione przez panującą pandemię. Senior otrzyma kontakt z ośrodkiem pomocy społecznej w danej gminie oraz wolontariuszem, z którym ustali szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Pomoc kierowana jest do osób powyżej 70 roku życia, choć w szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy.

W wybraną sobotę miesiąca można skorzystać z inicjatywy Psychologowie dla Społeczeństwa – wsparcie skierowane jest szczególnie do stron aktualnych konfliktów społecznych, osób, które mają poczucie, że ich wartości zostały podważone, osób objętych kwarantanną, osób, które w związku z wprowadzonymi ograniczeniami straciły z dnia na dzień źródło dochodu, osób, które są w kryzysie psychicznym i odmówiono im innej formy pomocy ze względu na pandemię (np. przyjęcia na dzienny oddział psychiatryczny), członków personelu medycznego i innych służb zaangażowanych w działania związane z zagrożeniem koronawirusem, więcej informacji na stronie Psychologowie dla Społeczeństwa.

Więcej informacji dotyczących placówek udzielających pomocy w trakcie pandemii dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/gdzie-znajdziesz-pomoc-w-przypadku-pogorszenia-stanu-psychicznego

Istnieją również strony dedykowane konkretnym regionom, na przykład ta stworzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wsparcie-psychologicznew-czasie-epidemii-koronawirusa Poszukując organizacji oferujących pomoc psychologiczną dla osób w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem koronawirusa warto też zwrócić się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta tel. 800 190 590 czy poszukać informacji na stronie www.rpp.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *