Pandemia i psychologia. Trudny powrót do normalności i jak sobie poradzić z lękiem

Według różnych badań nawet 50% ludzi obawia się powrotu do tzw. normalnego życia, który nastąpi po opanowaniu pandemii. Teraz, gdy dzięki szczepieniom, pracom nad lekiem i odporności zbiorowiskowej rzeczywistość owa jest w zasięgu wzroku, wiele osób, przez długi czas zamknięta w domach i ograniczająca kontakty społeczne, odczuwa niepokój przed powrotem do dawnego życia.

Niedawne badanie przeprowadzone przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wykazało, że 49% dorosłych odczuwa dyskomfort związany z powrotem do kontaktów osobistych po zakończeniu pandemii. Nawet 48% osób, które otrzymały szczepionkę Covid, twierdzi, że czuje to samo.

Według National Institute of Mental Health, lęk społeczny to stan zdrowia psychicznego, który charakteryzuje się intensywnym, uporczywym lękiem przed byciem obserwowanym i ocenianym przez innych. Podczas pandemii COVID-19 fobia społeczna jest bardziej dotkliwa, bardziej powszechna i rozprzestrzenia się.

Osoby z lękiem społecznym zwykle doświadczają objawów w sytuacjach takich jak spotkania z nowymi ludźmi, obecność na oficjalnym spotkaniu, rozmowa kwalifikacyjna lub nawet rozmowa z kasjerem w sklepie. Wynika to z obawy przed krytyką lub odrzuceniem przez innych i może prowadzić do unikania miejsc, w których jesteśmy zmuszeni spotykać innych ludzi.

Będąc nieobecnym w domu podczas pandemii, zachowywaliśmy się, jakbyśmy odczuwali silny lęk społeczny. Pomimo faktu, że wiemy więcej o COVID-19 i istnieją trzy skuteczne szczepionki w użyciu, wciąż jest wiele niepewności co do tego, co się stanie z tymi nowymi wariantami i jak długo utrzyma się odporność po szczepieniu.

Ludzie nie lubią niepewności. Niezwykle wysoki poziom niepewności ujemnie koreluje z rozwojem. Im większa niepewność, tym większy lęk. Nie od dziś wiadomo, że wypacza on nasze postrzeganie świata. Stajemy się nieskuteczni w ocenianiu go i w wyciąganiu wniosków. Przeszacowujemy bądź nie doceniamy ryzyka. To przekłada się na nasze zachowanie. Ciągłe kwestionowanie samego siebie i ciągłe podejmowanie tych decyzji dotyczących ryzyka i zagrożenia zdrowia i życia jest niezmiernie wyczerpujące.

Badanie przeprowadzone w Chinach wykazało, że 10,8% osób po powrocie do pracy spełniało kryteria diagnostyczne zespołu stresu pourazowego (PTSD). Stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak noszenie masek na twarz, zmniejszyło objawy psychiatryczne i sprawiło, że ludzie poczuli się pewniej. Pomagała również postawa pracodawców, polegająca na zrozumieniu obaw pracowników i pomaganiu im

Jak sobie poradzić z lękiem – zdalna i darmowa pomoc psychologiczna w dobie pandemii

Jeżeli czujesz dyskomfort psychiczny, niepewność, lęk czy inne objawy psychologiczne związane z pandemią COVID-19, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej, również świadczonej zdalnie.

Dziś taką pomoc świadczy wiele instytucji, zarówno państwowych jak i prywatnych, mogących udzielić telefonicznych porad w sprawach związanych z epidemią oraz pomocy psychologicznej.

Poniższa lista zawiera wybrane numery telefonów, pod które można dzwonić chcąc otrzymać pomoc:

  • 800 70 2222 linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowa, bezpłatna) – dyżury pełnią psycholodzy fundacji ITAKA udzielający porad i ewentualnie kierujący osoby dzwoniące do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie;
  • 800 100 102 infolinia wsparcia psychologicznego uruchomiona przez Wojska Obrony Terytorialnej (całodobowa, bezpłatna);
  • 800 190 590 infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia (całodobowa, bezpłatna) udzielająca m.in. informacji dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem oraz dla przebywających na kwarantannie;
  • (+48) 22 125 66 00 numer Telefonicznej Informacji Pacjenta dla osób dzwoniących z zagranicy w sprawie koronawirusa (całodobowy);
  • 22 230 22 07 linia wsparcia psychologicznego prowadzona przez Polski Czerwony Krzyż (codziennie w godzinach 10.00 – 22.00) – pracownicy świadczą pierwszą pomoc psychologiczną poprzez rozmowę i działania psychoedukacyjne;
  • 800 220 280 telefon zaufania Fundacji Znajdź Pomoc (od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00 – 20.00) dla osób w kryzysie psychicznym związanym z pandemią koronawirusa;
  • 222 99 04 31 linia Wsparcia Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzona przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00) – linia dedykowana jest osobom zmagającym się z problemami natury psychicznej i trudnościami psychologicznymi związanymi z aktualną sytuacją epidemiologiczną i jej następstwami. Dodatkowo wydelegowany do tego pracownik infolinii jest w stanie udzielić informacji odnośnie różnych aspektów formalnych związanych ze stanem epidemii w zakresie wsparcia socjalnego, zmieniających się przepisów prawa. Może pokierować też do odpowiednich instytucji, wskazać przydatne adresy i telefony.

W przypadku potrzeby pomocy wykraczającej poza wsparcie psychologiczne warto wiedzieć o działalności Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W jego ramach uruchomiona została dedykowana infolinia dla seniorów pod numerem 22 505 11 11, pod którą można prosić o pomoc w czynnościach które wymagają wyjścia z domu oraz które są utrudnione przez panującą pandemię. Senior otrzyma kontakt z ośrodkiem pomocy społecznej w danej gminie oraz wolontariuszem, z którym ustali szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Pomoc kierowana jest do osób powyżej 70 roku życia, choć w szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy.

W wybraną sobotę miesiąca można skorzystać z inicjatywy Psychologowie dla Społeczeństwa – wsparcie skierowane jest szczególnie do stron aktualnych konfliktów społecznych, osób, które mają poczucie, że ich wartości zostały podważone, osób objętych kwarantanną, osób, które w związku z wprowadzonymi ograniczeniami straciły z dnia na dzień źródło dochodu, osób, które są w kryzysie psychicznym i odmówiono im innej formy pomocy ze względu na pandemię (np. przyjęcia na dzienny oddział psychiatryczny), członków personelu medycznego i innych służb zaangażowanych w działania związane z zagrożeniem koronawirusem, więcej informacji na stronie Psychologowie dla Społeczeństwa.

Więcej informacji dotyczących placówek udzielających pomocy w trakcie pandemii dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/gdzie-znajdziesz-pomoc-w-przypadku-pogorszenia-stanu-psychicznego

Istnieją również strony dedykowane konkretnym regionom, na przykład ta stworzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wsparcie-psychologicznew-czasie-epidemii-koronawirusa Poszukując organizacji oferujących pomoc psychologiczną dla osób w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem koronawirusa warto też zwrócić się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta tel. 800 190 590 czy poszukać informacji na stronie www.rpp.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.