Co ma mem do miłości, czyli PSYCHOLOGIA o wpływie internetu na uczucia

Sposób, w jaki kochamy, zależy od wielu czynników, nie tylko wewnętrznych. Oczekiwania, jakie mamy wobec naszych partnerów, zmieniają się wraz z przetwarzaniem przez nas kolejnych informacji, we wszystkich ich formach. Jedną z najbardziej podstawowych form jest mem. Te indywidualne jednostki przekazu kulturowego przechodzą z osoby na osobę i z pokolenia na pokolenie.

Rozpowszechnienie i znaczenie mediów społecznościowych sprawiło, że dzielenie się memami internetowymi jest obecnie jedną z najpopularniejszych form przekazywania idei. Krótkie i mocne memy są wszechobecne i często emocjonalnie istotne, co czyni je głównymi kandydatami na czynniki wpływające na ludzkie zachowanie. Ta obserwacja skłoniła zespół naukowców do zbadania wpływu romantycznych memów na przekonania dotyczące relacji. Ich badania zostały opublikowane w Psychological Studies. Aby sprawdzić związek między konsumpcją memów a romantycznymi przekonaniami, autorzy badania, Jigisha Gala i Nishrin N. Ghadiyali, prezentowali memy uczestnikom badania. Część z nich miałą charakter „toksyczny” (promujące zazdrość, szukanie otuchy, nierealistyczne oczekiwania i niepewność), inne podkreślały wartość wdzięczności, bezinteresowności, bezwarunkowej miłości, tolerancji, i wolność w związkach. Uczestnicy byli następnie oceniani pod kątem satysfakcji z relacji i romantycznych przekonań.

Wyniki badania wskazują, że krótkotrwała ekspozycja na „toksyczne” memy może rzeczywiście mieć wpływ na sferę naszych uczuć. Osoby narażone na toksyczne przekonania, a także grupa kontrolna, częściej zgadzały się ze stwierdzeniami dotyczącymi zazdrości i niepewności, zależności od partnera oraz podejścia materialistycznego do związku. Co ciekawe jednak żadna z grup (którym prezentowano treści o różnych nacechowaniu) nie różniła się jednak pod względem satysfakcji z relacji. Autorzy sądzą, że ludzie zwykle używają strategii poznawczych, aby znaleźć uzasadnienie dla swoich decyzji uczuciowych.

Mimo tego, nawet krótka ekspozycja na „toksyczne” memy wystarczyła, aby wpływać na nasze przekonania/ sądy o uczuciach. Biorąc pod uwagę ogrom memów, z którymi większość ludzi, a zwłaszcza młodzież, spotyka się na co dzień, trudno przecenić ich znaczenie w relacjach międzyludzkich. Zrozumienie, dlaczego i jak czynniki zewnętrzne wpływają na sposób, w jaki angażujemy się i kochamy innych, jest ważnym krokiem na drodze do tworzenia lepszych, zdrowszych relacji.

Jeszcze krótko o genezie pojęcia mem. W 1976 roku brytyjski biolog Richard Dawkins sformułował pojęcie jednostki informacji kulturowej. Według Dawkinsa, mem jest nowym replikatorem ludzkiej kultury (Dawkins 2006: 244). Tak jak gen jest jednostką dziedziczności, mem jest jednostką przekazu kulturowego i jednostką naśladownictwa. To dzięki memom rozprzestrzeniać się mają symbole i zwyczaje, wierzenia i koncepty: Przykładem memów są melodie, idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby lepienia garnków lub budowania łuków. Tak jak geny rozprzestrzeniają się w puli genowej, przeskakują z ciała do ciała z pośrednictwem plemników lub jaj, tak memy propagują się w puli memów, przeskakują z jednego mózgu do drugiego w procesie szeroko rozumianego naśladownictwa. (Dawkins 2006: 244)

Mem jest niematerialną jednostką przekazu kulturowego, która wyraża się w materialnych obiektach lub zachowaniach. Idea ma swoją namacalną postać w tekście, w którym jest zapisana, lub w słowach, w których jest wyjaśniona, fason ubrania w ubraniu wykonanego według tego fasonu. Przede wszystkim jednak mem jest mechanizmem przepływu i przekazu informacji. Pojęcie memu zyskało na zarówno na popularności jak i na aktualności wraz z rozwojem i upowszechnieniem Internetu. Mem istniejący w Internecie jest równie specyficzny, jak środowisko, w którym egzystuje.Mem internetowy (dalej zwany po prostu memem) jest, w najprostszym ujęciu, ideą rozpowszechnianą w Internecie. Jak wskazuje Patrick Davison w The Language of Internet Memes (Język Memów Internetowych), pomimo nieustannie rosnącego zainteresowania memami, wciąż brak precyzyjnej naukowej definicji tego zjawiska. Definicja popularna mówi tak: mem internetowy, mem – gatunek humorystycznej wypowiedzi internetowej, komunikat obrazkowy zbudowany w oparciu o schemat konstrukcyjny wykorzystujący skonwencjonalizowane elementy związane z kulturą i historią Internetu. Lub także: mem jako obrazek o charakterze humorystycznym, w którym elementy ikoniczne współwystępują z elementami tekstowymi.

Jeden komentarz do “Co ma mem do miłości, czyli PSYCHOLOGIA o wpływie internetu na uczucia”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *