Cały ten stres, część 2. Panika, fobia, gniew, emocje i inne czynniki, które go wywołują

Wiedza o stresie w dobie pandemii COVID-19, czyli choroby wywoływanej przez koronawirusa Sars-Cov-2 wydaje się być jeszcze ważniejsza. Globalny kryzys zdrowia i związany z tym lęk mogą być jedną z przyczyn stresu. Jednak oczywiście owych przyczyn jest całe mnóstwo, a ludzie przeżywają stres nawet w najspokojniejszych, najłagodniejszych i najlepszych czasach w jakich można żyć. Oto kilka słów o przyczynach stresu i czynnikach, które ów stres wywołują, oczywiście z punktu widzenia psychologii.

Polecany artykuł:

Psychologia przyczyny reakcji stresowej organizmu nazywa stresorami. Sposób, w jaki dana osoba reaguje na określoną liczbę stresorów jest determinowany przez takie czynniki jak osobowość i sprawność umysłowa.

Czynniki zewnętrzne często powodują powtarzający się stres w naszym życiu. Przyczyną może być nie tylko gorączkowy tryb życia w naszych czasach, ale nagromadzenie się wydarzeń, które pojedynczo znieślibyśmy bez kłopotów, ale które łącznie niebezpiecznie powiększają liczbę występujących stresorów.

Stresująca jest każda sytuacja, która postrzegamy jako poddawanie nas próbie, zagrożenie lub potrzebę nagłej zmiany. Jednak nie wszystkie stresory muszą być negatywne. Nowy związek uczuciowy lub ważny awans również powodują stres, lecz ma to oczywiście także pozytywny wymiar. Czynniki wywołujące stres nie oddziaływają też jednakowo na wszystkich. Rozmowa kwalifikacyjna z ewentualnym pracodawcą czy egzamin może być drobnostką dla jednego, ale ciężkim przeżyciem dla innego. Czynnik stresotwórczy jest nim tylko wtedy, gdy sytuację postrzegamy i reagujemy na nią jako na powodującą stres, tym niemniej są w życiu ważne wydarzenia, które są stresujące niemal dla każdego.

Wybrane czynniki, powodujące stres

Atak paniki

Atak paniki jest to krótki moment intensywnego niepokoju, który powoduje fizyczne poczucie strachu. Do symptomów należą przyspieszone bicie serca, brak oddechu, drżenie i napięcie mięśni. Ataki paniki zdarzają się często i niespodziewanie i nie wiążą się z żadnym realnym zagrożeniem.

Fobia społeczna

Fobia społeczna jest rodzajem lęku. Ludzie cierpiący na fobię społeczną doświadczają ogromnych, uporczywych lęków związanych ze stycznością z większą liczbą osób lub wystąpieniami publicznymi. Nawet kilka procent populacji (w zależności od kraju/ kultury) doświadcza fobii społecznej. Do sposobów jej leczenia należą terapia poznawcza zachowania, nauka umiejętności społecznych, relaks i leczenie farmakologiczne.

Polecany artykuł:

Gniew

Gniew jest silnym uczuciem. Długoterminowymi skutkami nie kontrolowanego gniewu mogą być: stan lękowy, nadciśnienie i ból głowy. Strategia panowania nad gniewem polega między innymi na regularnym wykonywaniu ćwiczeń i nauce relaksacji.

Stres może przekształcić się w poważną chorobę

Stres ma wpływ na nas na wiele różnych sposobów. Jest wiele różnych sposobów radzenia sobie ze stresem, jeżeli zrozumie się jego przyczyny.

Stres, który nie jest leczony może się przekształcić w poważną chorobę. Może doprowadzić do zaburzeń lękowych i depresji. Jeśli stres przekształci się w poważną chorobę, należy się jak najszybciej skonsultować z lekarzem.

Stres w miejscu pracy

Spośród wielu przyczyn stresu zawodowego do najczęstszych należą długie godziny pracy, przeciążenie pracą, niepewność utrzymania się w pracy oraz konflikty ze współpracownikami lub zwierzchnikiem.

Stres wakacyjny

Wakacje powinny służyć wypoczynkowi, jednak dla niektórych mogą one być stresujące. Przyjemne spędzenie wakacji może ułatwić uwzględnienie potrzeb każdego członka rodziny oraz pozostawienie sporej ilości wolnego czasu pomiędzy różnymi zajęciami.

Zaburzenia lękowe

’Anxiety disorder’ jest to szereg stanów emocjonalnych charakteryzujących się wysokim poziomem rozbudzenia, przykrych doznań somatycznych oraz lękiem przed nagłymi, niekontrolowanymi atakami paniki. Na ogół ten niepokój i lęk nie są uzasadnione. Osoby cierpiące na zaburzenia lękowe odczuwają niezwykły niepokój i mają nieuzasadnione obawy czy uczucie zagrożenia. Zaburzenia lękowe należą do najpowszechniejszej grupy chorób psychicznych. Dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe dostępna jest pomoc i leczenie.

Polecany artykuł:

Zamartwianie się

Niektórych ludzi trapią stałe i nadmierne zmartwienia, które trudno jest im opanować. Ten rodzaj zamartwiania się określa się nazwą ogólnych zaburzeń lękowych. Pomóc sobie w tym można przez stosowanie medytacji, odprężania się, ćwiczeń oraz praktykowania techniki teoretycznego rozwiązywania problemów.

Ćwiczenia fizyczne to dla ludzi zdrowych podstawa dobrego samopoczucia Regularna aktywność fizyczna ma ogromną korzyść dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. 30 minut umiarkowanej aktywności fizycznej każdego dnia może polepszyć zdrowie i zmniejszyć ryzyko rozwinięcia się niektórych chorób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *